Dodávka a instalace kotlů na biomasu


Zplyňovací kotle na dřevo
Zatím nejůspornější forma vytápění. Instalujeme i dva typy kotlů na dřevo kde není nutná akumulační nádrž pro získání dotací. Nicméně akumulační nádrž vždy doporučujeme. Instalace s akumulační nádrží jsou o mnoho efektivnější a prodlužují životnost kotle. 
Nová generace ůsporných kotlů na dřevo je osazena výkonou regulací která snadno ovládá čerpadlo kotle- čerpadlo a šměšovací ventil  vytápěcích okruhů - čerpadlo TUV - externí zdroje. Regulátory umí taky ekvitermní řízení regulace a možnost přikoupení internetového modulu pro vzdálený přístup.  
Výhody: Cena a dostupnost paliva - možnost vytápět i objekty z velkou tepelnou ztrátou nebo staré budovy.
Nevýhodou: Celková cena kotelny s akumulačními nádržemi atd. se může přiblížit k ceně tepelného čerpadla - nutná manipulace s palivem - prostory k uskladnění paliva - ruční přikládání. 

Kombinované kotle na dřevo a pelety
Tyto kotle umí spalovat dřevo i pelety. Velkou výhodou je možnost automatického přepnutí po dohoření dřeva na spalování pelet. Instalace kombinovaných kotlů by měla být s akumulační nádrží. Samozřejmostí je vestavěná regulace a možnost přikoupení internetového modulu pro vzdálený přístup.  
Výhody: Volba paliva dřevo /pelety -  Automatické přepnutí po dohoření dřeva na spalování pelet a automatickým přikládáním. 
Nevýhody: Vyšší pořizovací naklady na kotelnu.

Automatické kotle na pelety
Toyt automatické kotle přinášejí nejlepší komfort při vytápění biomasou. Stačí nasypat pelety do zásobníku a celý proces přikládání / dávkování za vás kotel vykoná sám. Neklade nároky na velké prostory kotelny jelikož se nevyžaduje instalace akumulačních nádrží. Vestavěná regulace umí ovládat čerpadlo a směšovací ventil topného okruhu - čerpadlo TUV a externí zdroje - ekvitermní regulaci -  možnost přikoupení internetového modulu pro vzdálený přístup. 
Výhody: Komfort vytápění - malé náklady na kotelnu - absence akumulačních nádrží - automatické přikládání - vzdálená obsluha

 

KATALOG ČESKÝCH KOTLŮ BLAZE HARMONY KE STAŽENÍ

KOTLE NA BIOMASU - VYTÁPĚCÍ TECHNIKA


Nezávazná poptávka