Dodávka a instalace tepelných čerpadel


TEPELNÁ ČERPADLA PRO VELKÉ OBJEKTY A PRŮMYSL

VZDUCH / VODA
Pro velké objekty se využívají jednotlivá tepelná čerpadla s vysokým výkonem nebo soustavy tepelných čerpadel tzv. kaskády. Rekuperací přebytkového tepla, vytápěním a chlazením má tato technologie velký potenciál pro úspory energie. 
Využití tepelných čerpadel: Výrobní a zpracovatelské technologie, strojírenství - Papírenství, chemická a biochemická výroba - Zemědělský sektor, výroba a zpracování potravin - Pivovarnictví a výroba nápojů - Hotely, administrativní budovy a obchodní centra. 

TEPELNÁ ČERPADLA PRO RODINNÉ DOMY

VZDUCH / VODA
V České republice nejrošířenější varianta tepelných čerpadel. Získávají teplo z okolního vzduchu a fungují spolehlivě na většině našeho území. Možnost chlazení v letních měsících. Vyrábí se v provedení MONOBLOK a SPLIT. 
U provedení MONOBLOK se proces ohřevu topné vody děje přímo ve venkovní jednotce. U provedení SPLIT ve venkovní jednotce dochází pouze k odběru tepla z okolního vzduchu a to je pomocí chladívového potrubí přiváděno do vnitřní jednotky kde dochází k procesu předávání tepla topné soustavě. 
U provedení monoblok není potřeba manipulovat s chladícím okruhem - jednodušší instalace - je však nutné zabezpečit potrubí topné vody proti zamrznutí v případě výpadku elektrické energie což u provedení SPLIT odpadá. Venkovní jednotky MONOBLOK jsou zpravidla větší a težší, čož klade větší nároky pro výběr místa instalace. 

Výhody oproti typu ZEMĚ / VODA: Nížší pořizovací cena - rychlá instalace - vhodné pro domy bez pozemku - minimální nároky na prostor - není potřeba povolení spojená s vrty nebo ohláška stávajícím úřadům v případě zemních kolektorů. 
Nevýhody oproti typu ZEMĚ /VODA: Vyžší spotřeba elektrické energie - klesající účinnost při nízkých teplotách - je třeba brát v úvahu hlukovou higienu - prostor k umístnění venkovní jednotky.

 

 

VZDUCH /VODA VNITŘNÍ PROVEDENÍ
V případě že nelze z prostorových, higienických nebo estetických důvodů instalovat venkovní jednotku a není ani možná realizace tepelného čerpadla ZEMĚ / VODA, Je ideální volbou telelné čerpadlo VZDUCH / VODA s vnitřním provedením. Celé zařízení je instalováno uvnitř budovy. Venkovní vzduch je přiváděn izolovaným vzduchovým potrubím přes zeď budovy. Na fasádě budovy je umístněna pouze přiváděcí a odváděcí vzduchová mžížka. Toto provedení je ideální pro novostavby. 

ZEMĚ / VODA
Tepelnou energii získává ze zemních kolektorů nebo vrtů. Jde o nejúčinější systém tepelných čerpadel. Možnost chlazení v letním období. V zahraničí je to nejčastější způsob instalace tepelných čerpadel. Velmi často se pro možnost velkého a stabilního výkonu využívá pro průmyslové objekty nebo bytové domy. 
Výhody oproti typu VZDUCH / VODA: O mnoho vyšší účinnost - o 30% nižší spotřeba elektrické energie - účinnost neklesá při nížších teplotách venkovního vzduchu - absence venkovního hluku - menší nároky na údržbu. 
Nevýhody oproti typu VZDUCH / VODA: Náklady na zemní kolektory nebo vrty - nároky na větší pozemek v případě zemních kolektorů.

 

 

TEPELNÁ ČERPADLA PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY 
Velmi efektivní celoroční příprava teplé vody. Integrovaný zásobník teplé vody s vitřní instalací. V provedení PLUS, využívá zařízení vitřní okolní vzduch a přeměňuje jej na potřebnou energii k ohřívání vody pro domácnost. V provedení PRÉMIUM, Je vzduch do zařízení přiváděn z vně budovy potrubím přes větrací mřížky. Využití energie je velmi efektivní. Jedna Kw spotřebované elektřiny vyrobí 3,5 Kw tepla pro ohřev teplé vody v zásobníku. 

KATALOG ČESKÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL MASTER THERM KE STAŽENÍ

Nezávazná poptávka