Solární termické soustavy

Solární termické soustavy
Velmi efektivní využití sluneční energie k ohřevu teplé vody. Lze využít k částečnému dohřevu topné soustavy a kombinací k dohřívání zásobníku teplé vody z otopného systému v zimních měsísích. Provádíme instalace deskových nebo trubicových panelů. Počet panelů a obsah zásobníku teplé vody určíme dle výpočtů spotřeby teplé vody pro daný objekt. Instalace solární termické soustavy je vhodná například k systému vytápění a ohřevu teplé vody kotlem na biomasu nebo plyn. V zimních měsících ohřívá vodu slunce a v zimě kotel. 

Nezávazná poptávka